KAPITÁNSKY KURZ

KAPITÁNSKY KURZ

Kapitánske kurzy - Vodca malého plavidla skupín A, B, Veliteľ námorného rekreačného plavidla a Rádiotelefonista v školiacich priestoroch priamo pri Dunaji.

Vodca malého plavidla

Medzinárodné oprávnenie pre vedenie malého plavidla na vnútrozemských vodný cestách.

Teraz v akcií skupina A za €199.- (€239 s DPH) + Nočná navigácia v hodnote 100 ako bonus zadarmo.

Teraz v akcií skupina A,B za €224.- (€269 s DPH) + Nočná navigácia v hodnote 100 ako bonus zadarmo.

Skupina A:

 • odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie A, ktorý vedie malé plavidlo bez vlastného strojového pohonu s hmotnosťou nad 1000 kg vrátane dovoleného zaťaženia a malé plavidlo s vlastným strojovým pohonom s výkonom od 4 kW do 20 kW.

Skupina B:

 • odborná spôsobilosť vodcu malého plavidla kategórie B, ktorý vedie malé plavidlo s vlastným pohonom s výkonom nad 20 kW.

Ponúkame kurz pre osoby mladšie ako 18 rokov, ktoré môžu absolvovať štátnu skúšku ak sú členom športového klubu a budú vykonávať športovú činnosť, prípadne plávať v rámci tréningu pod dozorom. Viac informácií po tel. kontakte.

Termíny Vodca malého plavidla, skupina A a B:

 • 15.3.2019 – 17.3.2019 - *štátna skúška 28.3.2019
 • 5.4.2019 – 7.4.2019 - *štátna skúška 18.4.2019
 • 26.4.2019 – 28.4.2019 - *štátna skúška 9.5.2019
 • 10.5.2019 – 12.5.2019 - *štátna skúška 23.5.2019
 • 7.6.2019 – 9.6.2019 - *štátna skúška 20.6.2019
 • 28.6.2019 – 30.6.2019 - *štátna skúška 11.7.2019
 • 19.7.2019 – 21.7.2019 - *štátna skúška 01.8.2019
 • 6.9.2019 – 8.9.2019 - *štátna skúška 19.9.2019
 • 27.9.2019 – 29.9.2019 - *štátna skúška 10.10.2019
 • 18.10.2019 – 20.10.2019 - *štátna skúška 31.10.2019

* Dátum skúšky je orientačný, rozhoduje o ňom Dopravný úrad. Štátna skúška sa môže konať najskôr 10 dní po ukončení kurzu, spravidla vo štvrtok v ranných hodinách. Termín skúšky bude upresnený po podaní dokladov na dopravnom úrade. Štátnu skúšku musí kurzista absolvovať najneskôr do 6 mesiacov od absolvovania kurzu.

(Dopravný úrad si vyhradzuje právo na zmenu termínu štátnej skúšky)

Teoretická časť kurzu:

piatok 15:00 – 19:00 hod
sobota  8:30 – 17:00 hod
nedeľa  8:30 – 17:00 hod

Obsahom teórie je:

 • Europske právne predpisy pre plavbu na vnútrozemských vodných cestách CEVNI
 • Zákon o vnútrozemskej plavbe Slovenskej republiky 338,
 • Bezpečnosť, plavebný zemepis, plavebná náuka, základy meteorológie, stavba lodí, lodné strojne sústavy, výbava plavidla.

Praktická časť kurzu:

sa koná na Dunaji, na našich plavidlách, v stojatých i tečúcich vodách, po absolvovaní teoretickej časti kurzu. Ako jediná škola dbáme na dokonalú prípravu našich kurzistov a preto plávame na úseku Vlčie hrdlo - Bratislava  centrum - Devín, kde každá z týchto lokalít je špecifická pre plavbu svojimi podmienkami. Ako príklad môžme uviesť oblasť plavby Bratislava - Devín, kde je plavebná dráha veľmi členitá a tým patrí medzi najnáročnejšie pre navigáciu na území Slovenska. Taktiež dbáme aby každý náš kurzista s nami naplával 4,5 hodiny pred absolvovaním štatnej skúšky.

Obsahom praktickej časti je:

 • príprava a plánovanie plavby
 • kontrola plavidla a výbavy
 • vyväzovanie a práca s lanom
 • státie, ovládanie, manévrovanie, kotvenie
 • záchrana a používanie záchranných prostriedkov
 • simulácia mimoriadnych situácií ako je zlyhanie motora v prúde, muž cez palubu, topiace sa plavidlo
 • Novinka!!! Nočná navigácia

V cene dostanete:

 • skriptá schválené Dopravným úradom divíziou vnútrozemskej plavby
 • školiacich lektorov s vysokou odbornosťou až 25 ročnou praxou
 • výukové plavby s kompletnými prevádzkovými nákladmi pre plavidlo
 • pristavenie rovnakého plavidla na štátnu skúšku
 • gastro-servis

Ďalšie náklady spojené s kurzom:

 • poplatok za štátnu skúšku 33.00 EUR
 • vystavenie preukazu 9.50 EUR
 • lekársky posudok (individuálne podľa vlastného lekára)
Vodca malého plavidla

Vodca malého plavidla

Medzinárodné oprávnenie pre vedenie malého plavidla na vnútrozemských vodný cestách.

Viacej
Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 metrov na mori skupiny C.

Viacej
Výletné plavby po Dunaji

Výletné plavby po Dunaji

Výletné plavby motorovým člnom po Dunaji s možnosťou vodných športov.

Viacej
RÁDIOTELEFÓNISTA

RÁDIOTELEFÓNISTA

K vydaniu preukazu potrebujete aj preukaz rádiotelefonistu VHF licence.

Viacej
Nočná Navigácia a Kondičné plavby

Nočná Navigácia a Kondičné plavby

Nočná navigácia po Dunaji pre orientovanie sa podľa svetelnej signalizácie.

Viacej
Nadštandard

Nadštandard

Luxusná talianska jachta Salpa Laver ako zámena za štandardné školiace plavidlo.

Viacej