KAPITÁNSKY KURZ

KAPITÁNSKY KURZ

Kapitánske kurzy - Vodca malého plavidla skupín A, B, Veliteľ námorného rekreačného plavidla a Rádiotelefonista v školiacich priestoroch priamo pri Dunaji.

Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Skupina C

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 metrov na mori skupiny C,
je oprávnenie plávať s rekreačným plavidlom do 12 námorných míľ od pobrežia, avšak sila vetra nesmie presiahnuť 4stupeň Beaufortovej stupnice 8m/s.

Skupina B

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori skupiny B, je oprávnenie plávať s rekreačným plavidlom s dĺžkou do 24 metrov do 200 námorných míľ od pobrežia.

Skupina A

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla na mori bez obmedzení.

Pre získanie preukazu Skupiny C potrebujete absolvovať:

Teoretická časť kurzu:
piatok 15:00 – 18:30 hod
sobota  8:30 – 18:00 hod
nedeľa  8:30 – 18:00 hod
piatok 15:00 – 18:30 hod
sobota  8:30 – 13:00 hod

Termíny 2017 VNRP, skupina C (pobrežná plavba do 12 NM od pobrežia):

 • 17.1.-20.1.2019 (skúška 6.2.2019)
 • 14.2.-17.2.2019 (skúška 6.3.2019)
 • 7.3.-9.3.2019 (skúška 18.3.2019)
 • 4.4.-7.4.2019 (skúška 25.4.2019) - treba telefonicky overiť
 • 11.4.-13.4.2019 (skúška 23.4.2019)
 • 16.5.-18.5.2019 (skúška 28.5.2019)
 • 13.06.-15.6.2019 (skúška 25.6.2019)

Termíny 2017 VNRP, skupina B (morská plavba do 200 NM od pobrežia):

 • 10.5.-12.5.2019 (skúška 5.6.2019)

Termíny 2017 VNRP, skupina A (oceánska plavba bez obmedzenia):

 • N/A

Cena kurzu VNRP skupiny C je €349 s DPH

Miesto konania teoretickej časti kurzu VNRP - Bratislava

Obsahom teórie je:

 • Základy navigácie
 • Plavebná náuka
 • Námorné právo
 • Zabránenie zrážok na mori podľa (COLREG)
 • Meteorológia
 • Zdravoveda
 • Základy anglického jazyka
 • Praktická časť kurzu obsahuje:
  Preukázanie plavebnej praxe na mori na rekreačnom plavidle poháňanom plachtami a naplávanými najmenej 200 Námorných míľ alebo 100 hodín plavby na rekreačnom motorovom plavidle. (potvrdenie od Kapitána s ktorým ste plávali)
 • Kondičné plavby pre preukázanie praxe zabezpečujeme individuálne v Chorvátsku, Maďarsku, Rakúsku alebo na Slovensku.

Ich obsahom je:

 • príprava a plánovanie plavby
 • kontrola plavidla a výbava
 • vyväzovanie a práca s lanom
 • ovládanie, manévrovanie, kotvenie, práca s plachtami
 • záchrana a používanie záchranných prostriedkov
 • simulácia mimoriadnych situácií

V cene dostanete:

Teoretická časť:

 • potrebnú literatúru pre výučbu
 • školiacich lektorov s vysokou odbornosťou
 • pomôcky pre prácu s mapou
 • gastro-servis

Praktická časť:

 • plavidlo na výcvik
 • ubytovanie (ak sa jedná o viac denný výcvik)
 • gastro-servis

Ďalšie náklady spojené s kurzom:

 • štátna skúška a vystavenie Kapitánskeho preukazu 40 EUR
 • poplatok pre získanie preukazu rádiotelefonistu 16 EUR
 • 4 x foto

Nadštandard

 • Rodinný prístup
 • Ku každému uchádzačovi pristupujeme individuálne
 • Vysoká odbornosť
 • Individuálné plánovanie praktickej výučby

Na každom kurze Veliteľ námorného rekreačného plavidla sa môže zúčastniť maximálne 15 ľudí.

Rádiotelefónista:

K vydaniu preukazu potrebujete aj preukaz rádiotelefonistu VHF licence. Organizujeme prednášku a skúšku na Telekomunikačnom úrade. Cena kurzu je 99,- EUR

Vodca malého plavidla

Vodca malého plavidla

Medzinárodné oprávnenie pre vedenie malého plavidla na vnútrozemských vodný cestách.

Viacej
Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Veliteľ námorného rekreačného plavidla

Oprávnenie na vedenie rekreačného plavidla s dĺžkou do 24 metrov na mori skupiny C.

Viacej
Výletné plavby po Dunaji

Výletné plavby po Dunaji

Výletné plavby motorovým člnom po Dunaji s možnosťou vodných športov.

Viacej
RÁDIOTELEFÓNISTA

RÁDIOTELEFÓNISTA

K vydaniu preukazu potrebujete aj preukaz rádiotelefonistu VHF licence.

Viacej
Nočná Navigácia a Kondičné plavby

Nočná Navigácia a Kondičné plavby

Nočná navigácia po Dunaji pre orientovanie sa podľa svetelnej signalizácie.

Viacej
Nadštandard

Nadštandard

Luxusná talianska jachta Salpa Laver ako zámena za štandardné školiace plavidlo.

Viacej